Publikācijas un atsauksmes

 Latvijas Radio raidījums Monopols 2016. gada 13.aprīlis

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/monopols/zemnieku-saimniecibas-zvejnieki-saimnieki-anna-un-janis-macani.a66435/

Filma "Kārļa Kazāka Velomūzika 2015. No Sakstagala uz Raunu"

Filma „Latgale. Trīs stāsti.” 2013.g.

Latvijas Radio 1 raidījums „Viensētu stāsti” 2012.g. 23.jūnijs.

Grāmata „Dosimies dabā +ceļvedis pa Latvijas dabas takām” (A.Macāne aicina uz Teirumnīku purva taku.127.lpp.) Jumava, 2013.

Latgales Lingvoteritoriālā vārdnīca.2012.(„Lubuons”-425-427.lpp., „Nagļi’-497.-499.lpp.).

Grāmata „Divpadsmit Latgales loki ar Annu Rancāni.” 2012.

Raksts par Zvejniekiem Vācu žurnālā "55plus-magazine.net” 

http://www.55plus-magazin.net/php/zvejnieki_in_idena_am_lubans_see_lettland,13257,17986.html

"Sirmā ēdienkaratē" ciemojas Īdeņā

http://www.tvnet.lv/online_tv/7329  

Viesi no Sanktpēterburgas Zvejniekos un Teirumnieku purva takā 2013.g.

Fotogrāfs: Jevgēnijs Golomolzins (Евгений Голомолзин)

http://foto-travel.net/2013/07/latviya-latgaliya-ryibnoe-tsarstvo#more-5816

Grāmata „Zivju ēdieni”(2014.) Zvaigzne ABC.-75.-79.lpp.

Publikācija avīzē „Ludzas Zeme”Nr.78.,2013.g.11.oktobris. Vanda Žulina „Atklājumi netālā apkārtnē”

Publikācija „Ievas Mājā”Nr.26, 2012.g.dec., Gunta Šēnberga „Karpu kārojas!”(26.-29.lpp.)

Publikācija „Medības” 2012.g. novembris Ilze Pētersone „Uz Īdeņu pēc rukša cepeša”

(26.-27.lpp.)

Publikācija „Labu apetīti”2006.g.maijs Aldis Krišjānis „Kadiķotās karpas kumoss”

(52.-55.lpp.)

Publikācija žurnālā „Dzīvespriekam”2010.g.jūnijs Sandra Pētersone „Uz Lubāna klāniem, kur Ūdeņu ciems”(18.-19.lpp.)

Publikācija avīzē „Talsu Vēstis”2004.g.16.septembrī V.Vadziņš „Pie Raiņa un dabas”.

Publikācija avīzē „Rēzeknes Vēstis”2007.g.28.jūlijā Anna Macāne „Par Lubāna turpmāko likteni”.

Publikācija žurnālā „Mans Mazais”2006.g.jūlijs „Mans Mazais apceļo Latgali”(40.-43.)

Publikācija žurnālā „Patiesā Dzīve”2005.g.jūlijs Rimants Ziedonis „Īdeņa, lielais sams un lidojošais šķīvītis”.

Publikācija avīzē „Vietējā Avīze”2002.19.jūlijā „Nagļos Zvejnieksvētkos piedalās ap 300 dalībnieku”.

Publikācija žurnālā „BBC Wildlife” 2002.g.novembrī 84.lpp. Nial Benvie „Explorer,s Guide to Latvia”.

 

http://foto-travel.net/2013/07/latviya-latgaliya-otdyih-na-bolote#more-5704